Op deze website kun je meer info vinden over dit unieke gebouw. Volledig in authentieke ( waterstaat-) stijl gerestaureerd , realisatie in 2003 na 5 jaar intensieve arbeid. Het gebouw dateert uit 1872 en was nog in originele staat toen de restauratie  van start is gegaan. De meeste leidingen voor water en afvoer zijn daarbij vervangen door nieuwe. Ook de elektrische installatie is aangepast aan de huidige eisen. Er is een ruime werkplaats bijgebouwd met overdekte houtopslag achter het hoofdgebouw.

Tot 1996 was het gebouw nog in gebruik als Pastorie van de RK kerk  en bewoond door de oud pastoor , die met emiraat was en zijn huishoudster.